6. ročník 2011 | NNO

NNO » Ročníky kampaní » 6. ročník 2011

6. ročník 2011

Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni

Třeboňská rozvojová společnost ve spolupráci se Zdravým městem Třeboň pořádají dne 15. 10. 2011 od 9.00 do 13.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka v Třeboni 2. Veletrh neziskových organizací

Neziskové organizace Třeboňska představí svou činnost jak na pódiu, tak ve svých stáncích. Veletrh je prodejní!

Program:

9.30 – 10.00 Zumba – ukázka cvičení – DDM Třeboň
10.00 Slavnostní zahájení a zdravice starosty města Třeboně
10.10 – 10.30 Ukázka vystoupení oddílu Rybníkářů
11.00 – 11.30 Projekt Zdravé město Třeboň a Lékařská služba první pomoci - prevence úrazovosti obecně s ukázkami první pomoci – všeobecné informace
11.40 Divadelní spolek Kajetán – Pohádka Ostrov budíků
12.30 Loutkové divadlo – Pohádka Perníková chaloupka
Po celou dobu - Ukázka psího spřežení s možností svezení dětí – u stánku Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík

Součástí kampaně bude také Baráčnický ples Sdružené obce Baráčníků Suchdol nad Lužnicí, který se uskuteční dne 22. října 2011 od 16.00 do 24.00 hodin v Suchdole nad Lužnicí. Hraje dechová hudba Flamendři. Více informací u rychtáře, pana Josefa Haráka, na telefonu 724 946 290.

Seznam neziskových organizací, které se kampaně zúčastní a s jejichž činností se můžete seznámit případně si zakoupit jejich výrobky:

 • Třeboňský dámský klub
 • Klub Mája
 • Oddíl Rybníkáři
 • Lékařská služba první pomoci Třeboň
 • Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík
 • Kynologická organizace Agility Třeboň
 • Junák – Svaz skautů a skautek ČR
 • Spolek přátel Třeboně
 • Český nadační fond pro vydru
 • Oblastní farní charita
 • Divadelní spolek Kajetán
 • Spolek třeboňského loutkového divadla
 • Agentura Třeboňsko
 • Destinace Třeboňsko
 • Český svaz zahrádkářů
 • a dále naše pozvání přijal Domov pro osoby se zdravotním postižením v Pístině

Plakát s programem ve formátu PDF je ke stažení zde.