3. ročník 2008 | NNO

NNO » Ročníky kampaní » 3. ročník 2008

3. ročník 2008

Již třetím ročníkem pokračovala v Třeboni kampaň zaměřená na podporu činnosti neziskových organizací v Třeboni a blízkém okolí. Pro III. ročník nastala změna v termínu konání akce, a to na říjen, kdy se obvykle koná rovněž celostátní kampaň „30 dní pro neziskový sektor“ v ČR. Program „Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni“i probíhal po celý říjen a zapojilo se do ní téměř 20 neziskových organizací.

Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni je kampaní, jejíž podstatou je prezentace aktivit neziskových organizací aktivní a živou formou. Jednotlivé organizace představují široké veřejnosti svou činnost samostatně, a to prostřednictvím vlastních akcí jako například kulturní vystoupení, přednášky a osvětové akce, semináře, výstavy nebo dny otevřených dveří. Celý program naleznete zde.

Protože Měsíc pro neziskový sektor je spojen i s kulturou, každoročně pořádáme u této příležitosti kulturní představení. Loni to byl například společný koncert Petra Bendeho a Václava Koubka, letošní zahájení pak obstaralo oblíbené představení Divadla Ungelt - Řidič paní Daisy.

Stalo se již tradicí, že závěr kampaně je spojen s benefiční aukcí uměleckých děl, kdy výtěžek aukce je rozdělen rovným dílem mezi zúčastněné neziskové organizace jako příspěvek na jejich činnost. Benefiční aukce se letos uskutečnila 30. října v zámecké galerii v Třeboni. Lákadlem pro její návštěvníky byla určitě i netradiční noční prohlídka třeboňského zámku. I když letos byl zájem dražitelů nižší, jsme spokojení s úrovní celé kampaně – aktivity zúčastněných neziskovek byly velice zajímavé a organizace všech akcí vždy na profesionální úrovni. Přesná částka vydražená na závěrečné benefiční aukci bude známa až po definitivním uzavření prodeje, který v těchto dnech ještě probíhá v prostorách Jihočeské hospodářské komory, oblastní kanceláře Třeboň v areálu společnosti Otavan a.s

V rámci letošního ročníku jsme rovněž, jako novinku, zařadili 0. ročník přehlídky ochotnických souborů, přičemž dle ohlasů diváků i organizátorů bude naším zájmem v této aktivitě pokračovat i příští rok a uspořádat první oficiální ročník této akce. Přehlídka ochotnických souborů bude jistě vhodným doplněním další z aktivit, které Třeboňská rozvojová o.p.s. v Třeboni organizuje, a to Třeboňského divadelního festivalu, který bude v roce 2009 slavit pětileté výročí.

 

Zakončení III. ročníku Měsíce pro neziskový sektor v Třeboni

Po celý loňský říjen probíhal v Třeboni již III. ročník kampaně Měsíc pro neziskový sektor, do něhož se zapojilo 17 místních neziskových organizací včetně organizátora celé akce - Třeboňské rozvojové o.p.s. Cílem bylo neziskové organizace (NNO) zviditelnit a informovat veřejnost o jejich činnosti. Aukce se zúčastnily dále uvedené NNO:

 • Spolek přátel loutkového divadla
 • ENKI, o.p.s.
 • Hasiči Branná
 • KMT Racing
 • Judo Třeboň
 • Český nadační fond pro vydru
 • Agentura Třeboňsko, o.p.s
 • Třeboňský dámský klub
 • Rybníkáři Třeboň
 • Spolek přátel Třeboně
 • Klub Mája
 • Oblastní charita Třeboň
 • Kynologická organizace Agility
 • Dancing Carps
 • Pěslav Ozvěna
 • Občanské sdružení Hafík
 • Třeboňská rozvojová společnost

Již tradičně byla na závěr kampaně uspořádána benefiční aukce uměleckých děl, která věnovali renomovaní umělci i mladí začínající autoři (zejména ze Základní umělecké školy v Třeboni). Celkový výtěžek z aukce dosáhl 17 650 Kč. Každá z neziskových organizací tak získala na svou činnost 1100 Kč. Finanční prostředky pak byly zástupcům organizací slavnostně předány 22. ledna 2009 v restauraci Harmonie Lázní Aurora. Současně byly zahájeny přípravy na další ročník kampaně Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni.

I když byl výtěžek aukce nižší než v předchozích dvou ročnících, lze celou kampaň hodnotit jako prospěšnou. Pomohla zvýšit povědomí obyvatel Třeboňska, lázeňských hostů i turistů o neziskovém sektoru v našem regionu a přinesla i řadu podnětů pro samotné neziskové organizace. Třeboňská rozvojová o.p.s. věří, že připravovaná kampaň, kterou chystá na podzim letošního roku, bude přinejmenším stejně úspěšná, a že i výtěžek chystané benefiční aukce předčí loňskou skutečnost.

Program
Pozvánka