1. ročník 2006 | NNO

NNO » Ročníky kampaní » 1. ročník 2006

1. ročník 2006

V měsíci únoru proběhl 1. ročník akce „Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni“, jehož iniciátorem se stala Třeboňská rozvojová společnost ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru. Do akce se zapojilo celkem sedmnáct neziskových organizací z Třeboňska, které se představily veřejnosti netradičním způsobem. Uskutečnilo se na třicet různých individuálních akcí.

Kampaň byla zahájena společným koncertem Třeboňských pištců, Pěslavu Ozvěna a vystoupením tanečního souboru Dancing Carps. V dalších dnech se zájemci mohli zúčastnit přednášek pořádaných Českým nadačním fondem pro vydru, Českou křesťanskou akademií, Oblastní charitou Třeboň a Canis terapeutickým sdružením Hafík. Třeboňský dámský klub připravil módní přehlídku spojenou se zajímavým vyprávěním spisovatele a básníka Jana Schneidera. Dobrovolní hasiči Branná uspořádali tradiční Hasičský bál. Bylo pamatováno i na děti, které se mohly zúčastnit dětského karnevalu pořádaného Klubem Mája či mohly přivést své psí kamarády a strávit příjemně „Den na čtyřech tlapkách“ pořádaný kynologickým sdružením Agility. Také loutkové divadlo připravilo pro nejmenší diváky svá představení. Pro zájemce o zimní třeboňskou přírodu se uskutečnila celodenní exkurze, pod dohledem a poutavým vyprávěním členů Českého nadačního fondu pro vydru a ČSOP Třeboň. Uskutečnily se dny otevřených dveří TJ Jiskra - oddíl veslování, Oblastní charity Třeboň, Českého nadačního fondu pro vydru a Dancing Carps. V současné době je možné shlédnout ve výstavním sále Pod věží výstavu „Tradice loutkářství v Třeboni“, kterou připravily nejen pro zájemce o historii loutkářství v Třeboni Spolek přátel Třeboně společně s Třeboňským loutkovým divadlem. Celý program naleznete zde.

Vyvrcholením celé kampaně bylo závěrečné benefiční divadelní představení, které se uskutečnilo 27.2.2006 od 19.30 v divadle J.K.Tyla v Třeboni spojené s dražbou uměleckých děl. Naše pozvání přijal i hejtman Jihočeského kraje pan Jan Zahradník. Do dražby se nám podařilo získat jak díla od začínajících výtvarníků ze Základní umělecké školy v Třeboni, tak i díla od Petra Písaříka, Pavla Holešínského, Ilony Wernerové, Simony Šimkové, Petra Ettlera, Růženy Stefanové, Josefa Klimeše, Ladislava Rektorise, Bedřicha Stefana, Adolfa Vondry, Josefa Nálepy či Miroslava Párala. Celkem jsme shromáždili 32 uměleckých děl, přičemž celková částka za vydražená díla činí 76 tis. Kč. Tato částka bude 11.4.2006 oficiálně předána zúčastněným neziskovým organizacím. Rádi bychom poděkovali všem, kteří věnovali svá díla do aukce a tím podpořili neziskové organizace na Třeboňsku.

Cílem celé akce mělo být nejen představení neziskového sektoru na Třeboňsku jinou atraktivní formou, ale i upozornit na problémy či nevyhovující podmínky se kterými se jednotlivé neziskové organizace potýkají při své činnosti.

Také snahu o zapojení podnikatelské sféry můžeme označit za zdařilou a velký dík patří právě třeboňským podnikatelům, kteří se zúčastnili připravené aukce a svou koupí uměleckých děl, podpořili neziskový sektor v Třeboni.

Předání finanční hotovosti neziskovým organizacím na Třeboňsku

Dne 11.4.2006 se v hotelu Zlatá hvězda v Třeboni uskutečnilo oficiální zakončení 1. ročníku akce „Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni“, jehož iniciátorem se stala Třeboňská rozvojová společnost ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru.

Bylo rozděleno 76 tis. Kč, které se nám podařilo získat z aukce pořádané dne 27.2.2006. Každá zúčastněná nezisková organizace tak získala na podporu své činnosti částku 5 tis. Kč. Slavnostního večera se jako hosté zúčastnili rakouští kolegové v čele s prezidentem několika spolků zabývajících se mimo jiné podporou neziskového sektoru a bývalým dlouhodobým starostou rakouského příhraničního města Gross Siegharts – panem Antonem Koczurem.

Vybrané aktivity Měsíce pro neziskový sektor v Třeboni byly financovány z prostředků EU v rámci projektu Centrum pro přeshraniční spolupráci na Třeboňsku, který realizuje Třeboňská rozvojová o.p.s.

Program