O kampani

Třeboňská rozvojová společnost se stala v roce 2006 iniciátorem akce „Měsíc pro neziskový sektor v Třeboni“. Jedná se o zcela netradiční způsob prezentace činnosti neziskového sektoru. Kampaní chceme upozornit na důležitost neziskového sektoru a jeho nezastupitelnou roli ve společnosti. Záměrem celé akce je zviditelnit neziskový sektor atraktivní formou v rámci regionu, kde i představitelé místní a regionální podnikatelské veřejnosti by možná chtěli „objevit“ Třeboň. Snahou je poukázat na to, jak je důležité na činnost neziskových organizací přispívat a podpora těchto aktivit by měla být součástí osobní kultury a občanské zodpovědnosti každého z nás.

Vzhledem k tomu, že se do kampaně zapojují organizace reprezentující různé oblasti neziskových aktivit (kultura, životní prostředí, sport, sociální problematika apod.), je tento program bohatý a různorodý. Každá zúčastněná organizace má na daný měsíc připravenu ukázku své činnosti, vystoupení, přednášku, exkurzi, bál nebo besedu. Některé organizace se představí také formou tzv. dnů otevřených dveří, během kterých je možné je navštívit. Vyvrcholením celé kampaně je benefiční divadelní představení a následná aukce věnovaných uměleckých děl. Výtěžek z aukce je určen na podporu zúčastněných neziskových organizací v Třeboni.

Kampaň pořádá Třeboňská rozvojová o.p.s. a je spolufinancována prostředky EU v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 13.